Schneider-Electric
 
28900 fotografija – Schneider-electric
28900
učinski rastavljač Compact INS40 – 3 pola – 40 A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Ponuda Kompaktni
Naziv proizvoda Compact INS
Vrsta proizvoda ili dijela Rastavljač sklopka
Opis polova 3P
Vrsta mreže DC
AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[Ie] nazivna pogonska struja AC-22A 40 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A 40 A AC 50/60 Hz 380/415 V 2 pola u seriji
AC-22A 40 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A 40 A AC 50/60 Hz 500 V
AC-23A 32 A AC 50/60 Hz 500 V
AC-23A 40 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A 40 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A 40 A AC 50/60 Hz 440/480 V
DC-22A 40 A DC 50/60 Hz 125 V 2 pola u seriji
DC-23A 40 A DC 125 V 2 pola u seriji
[Ui] nazivni napon izolacije 690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon 8 kV
[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka 40 Apri60 °C
[Icm] nazivna prekidna moć kratkog spoja 15 kA rastavna sklopka samostalno 500 V ACpri50/60 Hz
75 kA sa zaštitnim prekidačem u dovodu 500 V ACpri50/60 Hz
[Ue] radni nazivni napon 125 V DC
500 V AC 50/60 Hz
Prikladnost za izolaciju Da
Indikator pozicije kontakta Da
Providni prekidač Ne
Stupanj onečišćenja 3
Dodatno
Tip upravljanja Okretna ručica
Boja ručke Crna
Način montiranja Fiksirano
Pomoć za montažu DIN nosač
Ploča
Gornji priključak Sprijeda
Doljnji spoj Sprijeda
Poprečni presjek kabela 1,5…50 mm²
Maksimalna snaga AC-23 11 kW 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23 18,5 kW 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23 20 kW 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23 22 kW 440 V AC 50/60 Hz
Nazivni rad Neprekidni
Klasa intervalnog rada Klasa 120 - 60 %
Dimenzije kučišta za Ith 190 mm x 115 mm x 55 mm
[Icw] nazivna struja otpornosti na kratki spoj 0,067 kA 20 s IEC 60947-3
1,73 kA 3 s IEC 60947-3
3 kA 1 s IEC 60947-3
5,5 kA 30 s IEC 60947-3
Mehanička trajnost 20000 ciklus/a
Električna izdrđljivost AC-22A 1500 ciklus/a 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22A 1500 ciklus/a 380/415 V AC 50/60 Hz 2 pola u seriji
AC-22A 1500 ciklus/a 440 V AC 50/60 Hz
AC-22A 1500 ciklus/a 500 V AC 50/60 Hz
AC-23A 1500 ciklus/a 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23A 1500 ciklus/a 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23A 1500 ciklus/a 440 V AC 50/60 Hz
AC-23A 1500 ciklus/a 500 V AC 50/60 Hz
DC-22A 1500 ciklus/a 250 V DC 50/60 Hz 2 pola u seriji
DC-23A 1500 ciklus/a 250 V DC 2 pola u seriji
Doseg priključka 18 mm
Visina 85 mm
ŠIrina 90 mm
Dubina 62,5 mm
Neto masa proizvoda 0,5 kg
Okolina
Standardi IEC 60947-1
IEC 60947-3
Certifikati proizvoda KEMA-KEUR
CCC
IP stupanj zaštite IP40 conforming to IEC 60529
IK stupanj zaštite IK07 conforming to EN 50102
Okolna temepratura zraka potrebna za rad -25…70 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju -50…85 °C
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 9,5 cm
Paket 1 Širina 9,5 cm
Paket 1 Dužina 9,5 cm
Paket 1 Težina 600 g
Mjerna jedinica Paketa 2 S03
Broj Jedinica u Paketu 2 18
Paket 2 Visina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dužina 40 cm
Paket 2 Težina 11,21 kg
Mjerna jedinica Paketa 3 P12
Broj Jedinica u Paketu 3 144
Paket 3 Visina 50 cm
Paket 3 Širina 80 cm
Paket 3 Dužina 120 cm
Paket 3 Težina 102,872 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh, bez SVHC Da
Direktiva EU RoHS Sukladno
print Izjava EU RoHS
Bez otrovnih teških metala Da
Bez žive Da
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću
print Da
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju vijeka trajanja
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months