Schneider-Electric
 
A9K01306 fotografija – Schneider-electric
A9K01306
Acti 9 K60N 3P – 6 A – Krivulja B 6000 A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Namjena uređaja Distribucija
Ponuda Acti 9
Naziv proizvoda Acti 9 K60
Vrsta proizvoda ili dijela Minijaturni prekidač
Skraćeno ime uređaja K60N
Opis polova 3P
Broj zaštićenih polova 3
[In] Nazivna struja 6 A
Vrsta mreže AC
Tehnologija prekidne jedinice Termalno-magnetsko
Kod krivulje B
Prekidna moć 6000 A Icn 400 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1
Kategorija korištenja Kategorija A IEC 60947-2
Prikladnost za izolaciju Da EN/IEC 60898-1
Norme EN/IEC 60898-1
Certifikati proizvoda OVE
VDE
Dodatno
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Granica magnetskog prekidanja 3...5 x In
[Ics] nazivna prekidna moć 6000 A 100 % EN/IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
Klasa ograničenja 3 EN/IEC 60898-1
[Ui] nazivni napon izolacije 440 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon 4 kVEN/IEC 60898-1
Indikator pozicije kontakta Ne
Tip upravljanja Ručica
Lokalna signalizacija Bez
Način montiranja Fiksirano
Nosač za montažu DIN nosač
Kompatibilnost kombinirane sabirnice i distribucijskog bloka Donja strana dvostruki priključak (biconnect)
9 mm razmaka 6
Visina 81 mm
Širina 54 mm
Dubina 70 mm
Masa proizvoda 0,36 kg
Boja Bijela
Mehanička izdržljivost 20000 ciklus/a
Električna izdrđljivost 20000 ciklus/a
Priključci - stezaljke Tunel - stezaljke s doljnje strane) 0,5…35 mm² Krut
Tunel - stezaljke gornji) 0,5…35 mm² Krut
Tunel - stezaljke s doljnje strane) 0,5…25 mm² Fleksibilni
Tunel - stezaljke gornji) 0,5…25 mm² Fleksibilni
Dužina skidanja izolacije 14 mm vrh ili dno
Okretni moment zatezanja 3,5 N.m vrh ili dno
Zaštita od curenja struje zemljospoja Bez
Okolina
IP stupanj zaštite IP20 u sukladnosti sa IEC 60529
Stupanj onečišćenja 2 u sukladnosti sa IEC 60898-1
2 u sukladnosti sa EN 60898-1
Kategorija prenapona II
Prilagođeno torpskim uvjetima 2 IEC 60068-1
Relativna vlažnost 95 % 55 °C
Radna visina 0...2000 m
Temperaturu zraka okoline za rad -25…70 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju -40…70 °C
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 5,500 cm
Paket 1 Širina 7,500 cm
Paket 1 Dužina 8,500 cm
Paket 1 Težina 318,200 g
Mjerna jedinica Paketa 2 BB1
Broj Jedinica u Paketu 2 4
Paket 2 Visina 8,000 cm
Paket 2 Širina 9,000 cm
Paket 2 Dužina 22,000 cm
Paket 2 Težina 1,318 kg
Mjerna jedinica Paketa 3 S03
Broj Jedinica u Paketu 3 48
Paket 3 Visina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dužina 40,000 cm
Paket 3 Težina 16,280 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Uredba REACh
print Izjava REACh
Direktiva EU RoHS Sukladno
print Izjava EU RoHS
Bez žive Da
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću
print Da
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Halogeni elementi Bez halogenih elemenata
Minimum percentage of recycled plastic content 56
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months