Schneider-Electric
 
ATV320D15N4B fotografija – Schneider-electric
ATV320D15N4B
Frekventni pretvarač ATV320 - 15kW - 380...500V - 3 faze
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Serija proizvoda Altivar Machine ATV320
Vrsta proizvoda ili dijela Frekventni pretvarač
Specifična namjena proizvoda Kompleksne mašine
Varijanta Standardna verzija
"format diska" Knjiga
Način montiranja Montiranje na zid
Protokol komunikacijskog priključka Modbus serial
CANopen
Opcijska kartica Komunikacijski modul, CANopen
Komunikacijski modul, EtherCAT
Komunikacijski modul, Profibus DP V1
Komunikacijski modul, Profinet
Komunikacijski modul, Ethernet Powerlink
Komunikacijski modul, Ethernet IP
Komunikacijski modul, DeviceNet
[Us] nazivni napon napajanja 380...500 V - 15...10 %
Nazivna izlazna struja 33,0 A
Snaga motora kW 15,0 kW za Za teške uvjete rada
EMC filter "ERROR:#N/A"
IP stupanj zaštite IP20
Dodatno
Broj diskretnog ulaza 7
Logika diskretnog ulaza STO safe torque off (STO), 24 V DC, impedancija: 1.5 kOhm
DI1...DI6 Logički ulazi, 24 V DC (30 V)
DI5 programibilan kao pulsni ulaz: 0…30 kHz, 24 V DC (30 V)
Logika diskretnog ulaza Pozitivna logika (izvor)
Negativna logika (odvod)
Broj diskretnih izlaza 3
Tip diskretnog izlaza Otvoren kolektor DQ+ 0…1 kHz 30 V DC 100 mA
Otvoren kolektor DQ- 0…1 kHz 30 V DC 100 mA
Broj analognih ulaza 3
Vrsta analognog ulaza AI1 naponski: 0...10 V DC, impedancija: 30 kOhm, rezolucija 10 bitova
AI2 naponski, bipolarni diferencijalni: +/- 10 V DC, impedancija: 30 kOhm, rezolucija 10 bitova
AI3 struja: 0...20 mA (or 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA or ostali uzorci po konfiguraciji), impedancija: 250 Ohm, rezolucija 10 bitova
Broj analognih izlaza 1
Tip analognog izlaza Softverski podesiva struja AQ1: 0...20 mA impedancija 800 Ohm, rezolucija 10 bitova
Softverski podesivi napon AQ1: 0...10 V DC impedancija 470 Ohm, rezolucija 10 bitova
Vrsta izlaza releja Konfigurabilna relejna logika R1A 1 NO električna izdržljivost 100000 ciklus/a
Konfigurabilna relejna logika R1B 1 NC električna izdržljivost 100000 ciklus/a
Konfigurabilna relejna logika "ERROR:#N/A"
Konfigurabilna relejna logika "ERROR:#N/A" 1 NO električna izdržljivost 100000 ciklus/a
Konfigurabilna relejna logika "ERROR:#N/A"
Maksimalna struja sklapanja Relejni izlaz R1A, R1B, R1C na Ohmski teret, cos phi = 1: 3 A pri 250 V AC
Relejni izlaz R1A, R1B, R1C na Ohmski teret, cos phi = 1: 3 A pri 30 V DC
Relejni izlaz "ERROR:#N/A" na Induktivan teret, cos phi = 0,4 i L/R = 7 ms: 2 A pri 250 V AC
Relejni izlaz "ERROR:#N/A" na Induktivan teret, cos phi = 0,4 i L/R = 7 ms: 2 A pri 30 V DC
Relejni izlaz R2A, R2C na Ohmski teret, cos phi = 1: 5 A pri 250 V AC
Relejni izlaz R2A, R2C na Ohmski teret, cos phi = 1: 5 A pri 30 V DC
Minimalna struja isklapanja Relejni izlaz "ERROR:#N/A": 5 mA pri 24 V DC
Metoda pristupa Slave CANopen
Mogučnost rada u 4 kvadranta Netočno
Profil upravljanja asinkronim motorom Omjer napon/frekvencija, 5 točaka
Upravljanje vektorom toka bez senzora, standardno
Omjer napon/struja, Energy Saving, kvadratni omjer U/f
Upravljanje vektorom ulančenog magnetskog toka (FVC) bez senzora - Energy Saving
Omjer napon/frekvencija, 2 točke
Kontrolni profil sinkronog motora Upravljanje vektora bez senzora
Tranzijentni okretni nadmoment 170…200 % nazivnog momenta motora
Maksimalna frekvencija izlaza 0,599 kHz
Vremeska karakteristika zaleta i zaustavljanja Linearna
U karakteristika
S karakteristika
CUS
Preklapanje između karakteristika
Prilagodba akceleracijske/deceleracijske rampe
Automatsko zaustavljanje akceleracije/deceleracije sa DC injekcijom
Kompenzacija klizanja motora Automatski bez obzira na teret
Podesivo 0…300 %
Nije dostupno u napon/frekvencija omjeru (2 i 5 točkama)
Frekvencija sklapanja 2...16 kHz podesivo
4...16 kHz s faktorom umanjenja nazivne vrijednosti
Nazivna frekvencija sklapanja 4 kHz
Kočenje do zaustavljanja Injekcija istosmjerne struje
Integrirani kočni chopper Netočno
Linijska struja 47,3 A 380 V Za teške uvjete rada)
33,3 A 500 V Za teške uvjete rada)
Maksimalna ulazna jakost struje 47,3 A
Maksimalni izlazni napon 500 V
Prividna snaga 28,8 kVA pri 500 V (Za teške uvjete rada)
Mrežna frekvencija 50...60 Hz
Relazivna simetrična tolerancija frekvecnije mreže 5 %
Najveća dopuštena struja kratkog spoja sustava Isc 22 kA
Nazivna struja tereta pri velikom opterečenju 4 A
Disipirana snaga u W Ventilator 452,0 W 380 V 4 kHz
Sa sigurnosnom funkcijom Safetly Limited Speed (SLS) Netočno
Sa sigurnosnom funkcijom Brake management (SBC/SBT) Točno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Operating Stop (SOS) Točno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Position (SP) Točno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Programmable logic Točno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Speed Monitor (SSM) Točno
Sa sigrunosnom funkcijom Safe Stop 1 (SS1) Netočno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Stop 2 (SS2) Točno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe torque off (STO) Netočno
Sa sigurnosnom funkcijom Safely Limited Position (SLP) Točno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Direction (SDI) Točno
Vrsta zaštite Prekidanje ulazne faze: pogon
Nastruja između izlaznih faza i zemlje: pogon
Zaštita od pregrijavanja: pogon
Kratki spoj između faza motora: pogon
Termalna zaštita: pogon
ŠIrina 180 mm
Visina 404,0 mm
Dubina 232,0 mm
Neto masa proizvoda 6,9 kg
Okolina
Pozicija rada Vertikalno +/- 10 stupnja
Certifikati proizvoda CE
ATEX
NOM
GOST
EAC
RCM
KC
Označavanje CE
ATEX
UL
CSA
EAC
RCM
Standardi IEC 61800-5-1
Elektromagnetska kompatibilnost Test imunosti na elektrostatsko pražnjenje Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-2
Test imunosti na izračena radio-frekvencijska elektromagnetska polja Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-3
Test imunosti na električni brzi tranzijent/nalet Nivo 4 u sukladnosti sa IEC 61000-4-4
1,2/50 µs - 8/20 µs test imunosti na strujni udar Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-5
Test imunosti na provedene radio frekvencije Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-6
Test imunosti na padove napona i prekide u sukladnosti sa IEC 61000-4-11
Klasa okoliša (tijekom rada) Klasa 3C3 prema IEC 60721-3-3
Class 3S2 prema IEC 60721-3-3
Maksimalna akceleracija pod udarom (tijekom rada) 150 m/s² pri 11 ms
Maksimalna akcelecarija pod vubracijskim stresomm (tijekom rada) 10 m/s² pri 13...200 Hz
Maksimalno savijanje pod vibracijom (tijekom rada) 1.5 mm pri 2...13 Hz
Dopuštena relativna vlažnost (tijekom rada) "ERROR:#N/A"
Volumen zraka za hlađenje 156,0 m3/h
Kategorija prenapona III
Petlja regulacije Podesivi PID regulator
Točnost brzine +/- 10 % nazivno klizanje 0.2 Tn to Tn
Stupanj zagađenja 2
Temperatura okolnog zraka tijeom transporta -25…70 °C
Okolna temepratura zraka potrebna za rad -10…50 °C Bez umanjenja nazivnih vrijednosti
50…60 °C s faktorom umanjenja nazivne vrijednosti
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju -25…70 °C
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 23,000 cm
Paket 1 Širina 42,000 cm
Paket 1 Dužina 27,100 cm
Paket 1 Težina 8,777 kg
Mjerna jedinica Paketa 2 P06
Broj Jedinica u Paketu 2 6
Paket 2 Visina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dužina 80,000 cm
Paket 2 Težina 64,984 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Uredba REACh
print Izjava REACh
Direktiva EU RoHS Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću
print Da
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju vijeka trajanja
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Mogućnost nadogradnje Dostupnost nadograđenih komponenti