Schneider-Electric
 
LV429553 fotografija – Schneider-electric
LV429553
prekidač Compact NSX100B – TMD – 50 A – 3 pola 3d
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Ponuda Kompaktni
Naziv proizvoda Compact NSX
Serija proizvoda ComPact NSX100...250
Skraćeno ime uređaja NSX100B
Vrsta proizvoda ili dijela Prekidač
Namjena uređaja Distribucija
Broj polova 3P
Opis zaštičenih polova 3t
[In] nazivna struja 50 Apri40 °C
[Ue] radni nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz
Vrsta mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Prikladnost za izolaciju Da u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
Kategorija namjene Kategorija A
"prekidna moć" 15 kA Icupri500 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
20 kA Icupri440 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
25 kA Icupri380/415 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
40 kA Icupri220/240 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
"kod prekidne moći" B 25 kA 415 V AC
Naziv prekidne jedinice TM-D
Tehnologija prekidne jedinice Termalno-magnetsko
Zaštitne funkcije prekidne jedinice Li
Tip upravljanja Ručica
Tip ugradnje prekidača Fiksirano
Dodatno
[Ui] nazivni napon izolacije 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon 8 kV
"[Ics] nazivna prekidna moć" 20 kApri440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
25 kApri380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
40 kApri220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
7,5 kApri500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
Mehanička izdržljivost 50000 ciklus/a
Električna izdrđljivost 10000 ciklus/apri690 V In
20000 ciklus/apri690 V In/2
30000 ciklus/apri440 V In
50000 ciklus/apri440 V In/2
Pomoć za montažu Stražnja ploča
Gornji priključak Sprijeda
Doljnji spoj Sprijeda
Visina priključka 35 mm
Tip zaštite L : zazaštita od preopterečenja (termalna)
I : zazaštita od kratkog spoja (magnetska)
Razred prekidne jedinice 50 Apri40 °C
"podešavanje detekcije sa zadrškom tipa Ir" Podesivo
"opseg podešavanja prekidanja sa zadrškom" 0.7...1 x In
"tip podešavanja vremena zadrške" Fiksirano
[tr] ospeg podešavanja vremenskog kašnjenja dugog vremena odrade zaštite 120…400 spri1.5 x In
15 spri6 x Ir
"tip podešavanja struje Isd selektivne zaštite" Fiksirano
"[Isd] opseg podešavanja opažanja selektivne zaštite" 500 A
"tip podešavanja kašnjenja selektivne zaštite" Fiksirano
Zaštita od curenja struje zemljospoja Bez
Broj utora za električne pomoćne uređaje 5
Širina (Š) 105 mm
Visina (V) 161 mm
Dubina (D) 86 mm
Neto masa proizvoda 2,05 kg
Okolina
Standardi EN/IEC 60947
Certifikati proizvoda CCC
EAC
Marine
Kategorija prenapona Klasa II
Klasa zaštite električnog udara Klasa II
Stupanj onečišćenja 3 u sukladnosti sa IEC 60664-1
IP stupanj zaštite IP40 conforming to IEC 60529
IK stupanj zaštite IK07 conforming to IEC 62262
Okolna temepratura zraka potrebna za rad -25…70 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju -50…85 °C
Relativna vlažnost 0…95 %
Radna visina 0...2000 m bez umanjenja nazivnih vrijednosti
2000 m... 5000 m uz umanjenje nazivnih podataka
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 11,500 cm
Paket 1 Širina 13,500 cm
Paket 1 Dužina 19,000 cm
Paket 1 Težina 1,805 kg
Mjerna jedinica Paketa 2 S03
Broj Jedinica u Paketu 2 8
Paket 2 Visina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dužina 40 cm
Paket 2 Težina 14,828 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Uredba REACh
print Izjava REACh
Direktiva EU RoHS Sukladno s izuzećima
Bez žive Da
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću
print Da
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju vijeka trajanja
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months