Schneider-Electric
 
LV510301 fotografija – Schneider-electric
LV510301
Easypact CVS - CVS100B TM25D prekidač - 3P/3d
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Ponuda EasyPact
Serija proizvoda Easypact CVS100...250
Naziv proizvoda EasyPact CVS
Skraćeno ime uređaja CVS100B
Vrsta proizvoda ili dijela Prekidač
Namjena uređaja Distribucija
Opis polova 3P
Opis zaštičenih polova 3d
"zaštita od curenja struje zemljospoja" Bez
[In] nazivna struja 25 Apri40 °C
Vrsta mreže AC
Kategorija namjene Kategorija A
"prekidna moć" 40 kA Icupri220/240 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
25 kA Icupri380/415 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
20 kA Icupri440 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
Naziv prekidne jedinice TM-D
Tehnologija prekidne jedinice Termalno-magnetsko
Razred prekidne jedinice 25 Apri40 °C
Vrsta zaštite Zaštita od kratkog spoja (magnetska)
Zaštita od preopterečenja (termalna)
Dodatno
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon 8 kV conforming to EN/IEC 60947-2
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Kod prekidne moći B
[Ics] nazivna prekidna moć 15 kApri440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
25 kApri380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
40 kApri220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
Mehanička izdržljivost 30000 ciklus/a
Električna izdrđljivost 12000 ciklus/a 415 V In u sukladnosti sa IEC 60947-2
Tip upravljanja Ručica
Ospeg podešavanja termalne zaštite 17,5…25 A
Podešavanje detekcije sa zadrškom tipa Ir Podesivo
Opseg podešavanja prekidanja sa zadrškom 0.7...1 x In
Tip podešavanja vremena zadrške Fiksirano
Podešavanje raspona tipa trenutne detekcije Ii Fiksirano
Podešavanje raspona trenutne detekcije 300 A
Indikator pozicije kontakta Da
Pomoć za montažu Stražnja ploča
Način montiranja Fiksirano
Gornji priključak Sprijeda
Doljnji spoj Sprijeda
Priključci Vijčani spoj
Doseg priključka 35 mm
Kod kompatiblinosti CVS100
ŠIrina 105 mm
Dubina 86 mm
Visina 161 mm
Neto masa proizvoda 1,5 kg
Okolina
Standardi IEC 60947-2
EN 60947-2
Certifikati proizvoda IEC
GOST
Klasa zaštite električnog udara Klasa II
Stupanj onečišćenja 3 u sukladnosti sa IEC 60664-1
IP stupanj zaštite IP40
Okolna temepratura zraka potrebna za rad -25…70 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju -50…85 °C
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 11,000 cm
Paket 1 Širina 13,500 cm
Paket 1 Dužina 19,000 cm
Paket 1 Težina 1,720 kg
Mjerna jedinica Paketa 2 S03
Broj Jedinica u Paketu 2 6
Paket 2 Visina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dužina 40,000 cm
Paket 2 Težina 10,740 kg
Mjerna jedinica Paketa 3 P12
Broj Jedinica u Paketu 3 48
Paket 3 Visina 45,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dužina 120,000 cm
Paket 3 Težina 97,920 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Uredba REACh
print Izjava REACh
Direktiva EU RoHS Sukladno s izuzećima
Bez žive Da
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću
print Da
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.