Schneider-Electric
REL59798 картинка- Schneider-electric
REL59798
Комплект конектори
Schneider Electric
ДНЕС
VI 26, 2022
 
 
 
Край на търговската реализация
VI 10, 2021
Край на стандартното обслужване
XII 31, 2021
Заглавна страница
Тип аксесоари / отделни части Конектор
Гама на продукта Sepam series 10
Опаковъчни единици
Тип опаковка пакет 1 PCE
Брой продукти в пакет 1 1
Пакет 1 Тегло 95,0 g
Пакет 1 Височина 4,5 cm
Пакет 1 широчина 15 cm
Пакет 1 дължина 22 cm
Тип опаковка пакет 2 S02
Брой продукти в пакет 2 1
Пакет 2 тегло 395,0 g
Пакет 2 височина 15 cm
Пакет 2 широчина 30 cm
Пакет 2 Дължина 40 cm
Устойчивост на офертата
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS